Podstawówki z gminy Parzęczew z najlepszymi wynikami egzaminu w województwie łódzkim / fot. parzeczew.pl
Podstawówki z gminy Parzęczew z najlepszymi wynikami egzaminu w województwie łódzkim / fot. parzeczew.pl
Reklama

Zakończył się rok szkolny, rozpoczęły długo wyczekiwane . Nic więc dziwnego, że podczas uroczystości kończących tegoroczną naukę dopisywały im humory. W szczególności absolwentom gminnych podstawówek, bowiem Szkoły Podstawowe z gminy Parzęczew uzyskały bardzo wysoki wynik sprawdzianu klas VI.

Stosownie do wyników ustalanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zajęła w tym roku pierwsze miejsce w województwie z pierwszej części sprawdzianu. Średnie wyniki szkół oceniane są w dziewięciostopniowej skali staninowej. Na najwyższy wynik w województwie z pierwszej części sprawdzianu, czyli łącznej punktacji z egzaminu z języka polskiego i matematyki miał wpływ bardzo wysoki (czyli 8 w 9 ? stopniowej skali staninowej) wynik Szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz wysoki (czyli 7 w 9 ? stopniowej skali staninowej) wynik Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzęczewie najwyższą punktację uzyskali z języka polskiego- 84,3 (o 13,3 % więcej niż  średnia w kraju). Królowa nauk matematyka też nie sprawia uczniom problemów, bowiem wynik szkoły to 66,6% (o 12,6% więcej niż średnia w kraju). Ogólnie z pierwszej części (polski, matematyka) średni wynik szkoły to 75,6% (o 12,6 % wyżej niż średni wynik w kraju). Podobnie część druga, czyli język nowożytny, który wypadł zdecydowanie powyżej średniej w powiecie, województwie i kraju – 75,4% (o 4,4% więcej niż średnia w kraju).

W dniu 23 czerwca, podczas uroczystości zakończenia roku klas szóstych, uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki sprawdzianu lub są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim czy powiatowym, zostali uhonorowani przez Wójta Ryszarda Nowakowskiego stypendiami. Takie nagrody otrzymało w tym roku ośmioro absolwentów ze szkoły w Parzęczewie oraz jeden ze szkoły w Chociszewie. Stypendyści nie kryli radości z faktu, że władze gminy doceniły ich osiągnięcia. Wśród nich znaleźli się: Dobrosława Pawlak, , , , Alicja Czaplińska, Przemysław Zych, , i Hubert Marczak.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tak wysokich rezultatów, a szóstoklasiści mogą już spać spokojnie, bo swój pierwszy egzamin w życiu zdali na medal…złoty medal! Gratulujemy! – mówi SP w Parzęczewie Agnieszka Graczyk.

Nagrody od Wójta otrzymali również nauczyciele przedmiotów podlegających ocenie na sprawdzianie: Aleksandra Sroczyńska- Kisser- nauczyciel j. polskiego w SP Parzęczew,  Ewa Gapsa ?nauczyciel matematyki w SP Parzęczew,  Ewa Dominczyk ? nauczyciel j. angielskiego w SP Parzęczew oraz Barbara Witczak ? nauczyciel matematyki w SP Chociszew.

Wójt Gminy nie ukrywał zadowolenia z bardzo wysokich wyników z gminnych szkół. – Cieszę się, że nasza Strategia Rozwoju Oświaty jest od kilku lat konsekwentnie wdrażana i przynosi oczekiwane rezultaty. Postawiliśmy na jakość nauczania począwszy od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe po gimnazjum. Nie szczędzimy pieniędzy na nagrody dla tych, którzy przez swoją pracę osiągają wymierne sukcesy.

Reklama