III Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny w ZS w Solcy Wielkiej / fot. facebook.com/Zespół-Szkół-w-Solcy-Wielkiej-210626912623074
III Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny w ZS w Solcy Wielkiej / fot. facebook.com/Zespół-Szkół-w-Solcy-Wielkiej-210626912623074
Reklama

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu w Zespole Szkół w Solcy Wielkiej odbył się III Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny.

Jego nadrzędnym celem było: budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej i trwałych, pozytywnych postaw wobec środowiska przyrodniczego, inspirowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości potwierdzenia posiadanych umiejętności i wiedzy oraz wspieranie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Ozorków.

Konkurs adresowany był dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Obchody rozpoczęły się od wystąpień artystycznych, następnie trzyosobowe zespoły z klas IV- VI wzięły udział w konkursie wiedzy o tematyce ekologiczno ? przyrodniczej, który miał formę testu. Najwięcej emocji wywołała prac „Drugie życie odpadów”.

wykazali się dużą kreatywnością i stworzyli prace obrazujące pomysł na powtórne zagospodarowanie i wykorzystanie odpadów w celach użytkowych. W konkursie honorowane były prace indywidualne oraz grupowe. Nagród dla zwycięzców zostały ufundowane przez rodziców p. Renata Szafarz i p. Ewelina Wojciechowska.

Konkurs był kolejnym ciekawym sposobem sprawdzenia wiedzy uczniów oraz dobrą okazją do propagowania zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Reklama