XI Zjazd Gminny Związku OSP RP w Parzęczewie / fot. parzeczew.pl
XI Zjazd Gminny Związku OSP RP w Parzęczewie / fot. parzeczew.pl
Reklama

W dniu 16 kwietnia 2016r. w strażnicy w Parzęczewie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu brali udział m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego Waldemar Mrulewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu Józef Dziemdziela, Zastępca Komendanta Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Ozorkowie Sylwester Pawlak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie , przedstawiciele Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej oraz Policji a także druhowie-delegaci z jednostek OSP z terenu gminy Parzęczew.

Prezes Ryszard Nowakowski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu i gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za lata 2011-2016.

Na terenie Gminy Parzęczew działa 5 jednostek OSP ? w Parzęczewie, Opolu, Chociszewie, Orle i Śliwnikach. Na wyposażeniu jednostek są 2 ciężkie i 3 średnie samochody ratowniczo ? gaśnicze oraz 1 lekki samochód ratownictwa technicznego.  OSP w Parzęczewie należąca do Krajowego Systemu  Ratowniczo Gaśniczego ma na swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt ratowniczo ? gaśniczy, są to m.in. aparaty ODO, pompa szlamowa, pilarki spalinowe (do drewna, betonu i stali), agregaty prądotwórcze, wentylator oddymiający, agregat wysokociśnieniowy, pompy pływające, pompa półszlamowa.

Co roku druhowie ochotnicy uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach. Należą do nich m.in. szkolenia podstawowe, kurs dla pilarzy, kurs pierwszej pomocy, kurs przyjmowania śmigłowca LPR , szkolenie doskonalące dla strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo ? Gaśniczego z zakresu  współdziałania SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, kurs ratownictwa technicznego oraz szkolenie kierowców ? konserwatorów sprzętu ratowniczego. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy jak również samych strażaków.

Co 2 lata Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP organizuje gminne zawody sportowo – pożarnicze. W okresie sprawozdawczym odbyły się one w latach 2011 (I miejsce OSP Parzęczew), 2013 (I miejsce – ), 2015 (I miejsce – OSP Opole).  Zwycięzcy eliminacji gminnych biorą udział w zawodach powiatowych, gdzie przedstawiciele naszych jednostek zajmują wysokie miejsca.

Samorząd gminny w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczył na ochronę przeciwpożarową 534 963,00 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu, remonty samochodów, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, modernizację oraz remonty budynków OSP, zakup energii elektrycznej, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, ubezpieczenia strażaków oraz wozów bojowych, badania lekarskie strażaków, okresowe badania techniczne oraz przeglądy gwarancyjne pojazdów, wynagrodzenie kierowców.

Podczas kadencji obecnego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej zostały wyremontowane strażnice w Parzęczewie, Opolu i Orle. Wykonano termomodernizacje dwóch budynków, w dwóch zainstalowano ogrzewanie kominkowe oraz wymieniono pokrycie dachowe. Zakupiono również wyposażenie w postaci sprzętu multimedialnego oraz mebli. Wartość tych remontów to prawie pół miliona złotych.
W okresie sprawozdawczym strażacy podejmowali działania ratowniczo-gaśnicze w następującym zakresie: gaszenie pożarów, zapobieganie i usuwanie skutków powodzi, usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie wypadków drogowych, zabezpieczenia imprez organizowanych na terenie gminy Parzęczew. W ciągu ostatnich 5 lat jednostki wyjeżdżały do pożarów i miejscowych zagrożeń ponad 400 razy w tym OSP Parzęczew 350 razy.
Po przedstawieniu sprawozdania druhowie-delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrano:

 • Prezes ? Ryszard Nowakowski
 • Wiceprezes ? Marian Durski
 • Wiceprezes ? Zdzisław Rogowski
 • Sekretarz – Aneta Stasiak
 • Skarbnik ? Grzegorz Stasiak
 • Członek Zarządu ? Leszek Chojnacki
 • Członek Zarządu – Dariusz Klimczak
 • Członek Zarządu – Tadeusz Cybulski
 • Członek Zarządu ? Łukasz Sobór
 • Członek Zarządu – Mirosław Kluska
 • Członek Zarządu –
 • Członek Zarządu ? Marian Pisera
 • Członek Zarządu – Feliks Sęk
 • Członek Zarządu –
 • Członek Zarządu ? Władysław Krawczyk

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Józef Dziemdziela podczas Zjazdu bardzo pozytywnie wypowiadał się o druhach z jednostek OSP w Gminie Parzęczew. Słowa te potwierdził Zastępca Komendanta Powiatowego Waldemar Mrulewicz, chwaląc strażaków za profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Reklama