IV Powiatowy Konkurs Plastyczny
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny "Wypalanie traw wyniszcza świat"
Reklama

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu wraz z Młodzieżowym Domem Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie po raz 4 organizują konkurs, który ma celu rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności i młodzieży poprzez plastyczne zagrożeń jakie niesie za sobą wypalanie traw. jest najlepszym sposobem na kształtowanie właściwych zachowań i uczenie młodych pokoleń postawy wobec środowiska naturalnego.

Prace należy złożyć do dnia 11.05.2016 roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

konkursu dostępny jest na stronie: www.mdk.ozorkow.net.

Reklama