Szkolenia kadry nauczycielskiej I LO w Ozorkowie / fot. lo-ozorkow.pl
Szkolenia kadry nauczycielskiej I LO w Ozorkowie / fot. lo-ozorkow.pl
Reklama

W ramach programu PO WER „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” nauczycielka języka niemieckiego z w Ozorkowie, p. uczestniczyła w dwutygodniowym kursie metodyczno-językowym ( 29.02.2016 -11.03.2016) – „Auffrischungskurs für Deutschlehrer-MethodenundSprache” w Niemczech.

Kurs został zorganizowany przez szkołę językową Horizonte w Regensburgu.

W programie ujęto zajęcia językowe, popołudniowe warsztaty metodyczne oraz program fakultatywny. Każde spotkanie było poświęcone innemu zagadnieniu m.in. : zabawy ze słownictwem i gramatyką, zastosowanie filmu i muzyki na lekcji języka niemieckiego, język młodzieżowy, elementy teatru, czy kulturoznawstwo (niemieckie produkty i ich historia, typowe potrawy dla Bawarii i innych regionów Niemiec. Forma warsztatowa większości przeprowadzonych zajęć pokazała wiele praktycznych sposobów przekazywania wiedzy uczniom.

Uczestnicy obserwowali również zajęcia lekcyjne w pobliskiej szkole. Przyjazna atmosfera, panująca w szkole Horizonte oraz życzliwość i otwartość nauczycieli na potrzeby słuchaczy, pozwoliła zgromadzić materiały stosownie do naszych potrzeb i oczekiwań.

Ważnym uzupełnieniem kursu był także program fakultatywny, w którym chętnie brali udział wszyscy słuchacze szkoły językowej pochodzący z różnych krajów. Program popołudniowy obejmował zwiedzanie pięknych historycznych miast , Kallmünz oraz Monachium, wieczorki filmowe oraz spotkania przy tzw. Stammtisch, co stwarzało wspaniałą okazję do konwersacji w języku niemieckim, wymiany doświadczeń i poznania kultury innych narodowości.

Uzyskana wiedza oraz nabyte umiejętności z pewnością zostaną wykorzystane w praktyce zawodowej nauczyciela, wzbogacą i urozmaicą zajęcia lekcyjne, a tym samym przyczynią się to do podniesienia poziomu nauczania języka niemieckiego oraz wzrostu zainteresowania wśród uczniów kulturą Niemiec.

Kurs metodyczno-językowy w Niemczech to dopiero dobry początek mobilności zagranicznych. Wkrótce rozpoczynają się wyjazdy szkoleniowe do Anglii. Ponadto planowane jest również zorganizowanie pobytów zagranicznych dla uczniów szkoły.

Reklama