Jubileusz sekcji Kolarskiej Szwadron / fot. parzeczew.pl
Reklama

Już od 15 lat Sekcja Kolarska im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich działa przy w Ozorkowie. Swoją działalność ?Szwadron? rozpoczął w 2000 roku. Jako swój cel członkowie sekcji postawili sobie nawiązywanie poprzez obyczaje, słowa i czyny do tradycji polskiej kawalerii.

Z Gminą Parzęczew Sekcja związana jest od wielu lat. Z jej inicjatywy w 2003 roku w miejscowości postawiono ku czci poległych podczas II wojny światowej kawalerzystów. Co roku odbywają się tam uroczystości upamiętniające te wydarzenia. W 2014 roku również z inicjatywy Sekcji odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterskich lotników z 32 Eskadry Rozpoznawczej 3 Pułku lotniczego w Poznaniu, którzy zginęli w walkach nad Parzęczewem w dniu 5 września 1939 roku. Tablica znajduje się na ścianie Kościoła pw. WNMP w Parzęczewie. Sekcja angażuje mieszkańców gminy Parzęczew w organizowane przez siebie rajdy turystyczno – krajoznawcze oraz prowadzi w szkołach zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze dla dzieci wprowadzając je w tematykę historyczno ? wojskową.

W 2013 roku za swoje działania na rzecz gminy Parzęczew członkowie sekcji: , , oraz zostali uhonorowani odznaczeniem „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”.

Z okazji jubileuszu Wójt Gminy wręczył na ręce Prezesa Sekcji Pana Aleksandra Siwka podziękowanie za dotychczasową współpracę oraz wyraził nadzieję na podejmowanie kolejnych wspólnych inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy.

Reklama