Budowa ul. Unii Europejskiej, widok z ul. Lipowej na Rondo Solidarności, maj 2008 / fot. Michał Kowalski
Reklama

Dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ciągu najbliższych 2-3 lat w Ozorkowie na inwestycje drogowe wydane zostanie ponad 17 milionów złotych.

W dniu dzisiejszym została opublikowana lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru Nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej  III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt złożony przez Urząd Miasta Ozorków pt. „ układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i znalazł się na 3 miejscu na liście wybranych wniosków.

Całkowita wartość projektu to 17 160 000,00 zł.
z EFRR to 11 879 812,50 zł.

Inwestycje w ramach projektu przewidują m.in.:

  1. Przebudowę ciągu ulic: Południowej (od ul. ), Maszkowskiej wraz z budową skrzyżowań oraz mostu na rzece Bzurze, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej,
  2. Przebudowę ciągu ulic: , , , Łęczyckiej wraz ze skrzyżowaniami, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

Łączna szacunkowa długość dróg objętych projektem wynosi 4320 m.

Dzięki przebudowie ulic Południowej i Maszkowskiej oraz budowie mostu na rzece Bzurze ruch ciężkich pojazdów do zakładów strefy zostanie skierowany ul. Unii Europejskiej.

Na skrzyżowaniu ulic Maszkowskiej, Zgierskiej i Średniej powstanie .

Roboty mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Reklama