Policja tworzy mapę zagrożeń i czeka na sygnały od mieszkańców

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych.

Każda zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną.

ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną – poza danymi statystycznymi – wynikami badań opinii społecznej, ale także, szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

W związku z tym zgierscy policjanci liczą na aktywną postawę społeczności lokalnej w tworzeniu map zagrożeń. Dlatego też już od 1 lutego 2016 r. można mailowo przekazywać policjantom swoje uwagi, spostrzeżenia na ten temat występujących zagrożeń, miejsc niebezpiecznych w przestrzeni publicznej w odniesieniu do powiatu zgierskiego.

Takie informacje można przekazywać mailowo na adres komendant@zgierz.ld.policja.gov.pl wpisując w temacie „MAPY ZAGROŻEŃ”.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

  • 11.02.2016 godz. 10:00 – Ozorków, ul. 14 (Urząd Gminy Ozorków)
  • 11.02.2016 godz. 17:00 – Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2 (przychodnia zdrowia)