"Paweł Jaszczak, Prowadzenie Wawrzyńca Jeziorskiego na egzekucję". Na podstawie Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków - http://www.ozopedia.org
Reklama

Sto pięćdziesiąt dwa lata temu, 10 lutego 1864 roku, stracono ozorkowskiego bohatera – żandarma narodowego w czasie powstania styczniowego – Wawrzyńca Jeziorskiego.

Z tej okazji na profilu facebookowym Izby Historii Miasta Ozorkowa prezentowane są zdjęcia z wystawy z 2014 r., kiedy to wystawiane były zbiory Michała Kuropatwy, Wojciecha Bryszewskiego oraz obrazy Aleksego Matczak i Pawła Jaszczaka.

Jak podaje Ozopedia:

Po wybuchu powstania styczniowego, 22 stycznia 1863 r., Wawrzyniec wstąpił w szeregi powstańców i został wyznaczony na żandarma narodowego. Po przegranej bitwie pod Dalikowem, wzmogły się represje carskie. Prawdopodobnie na skutek donosu, Wawrzyniec został pojmany i osadzony w więzieniu w Łęczycy. Tam też odbyła się rozprawa wojskowego sądu carskiego, który skazał go na karę śmierci. został przewieziony do Ozorkowa celem wykonania egzekucji.

Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków

Więcej informacji o Wawrzyńcu Jeziorskim można znaleźć w Ozopedii – internetowej Encyklopedia miasta i gminy Ozorków.

Reklama