Wypełnij ankietę dot. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej / fot. facebook.com/KolejLodzkie
Reklama

prowadzi kontrolę funkcjonowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Jednym z ocenianych obszarów jest zapewnienie sprawnego i komfortowego przejazdu pasażerskiego w rejonie województwa łódzkiego.

tych badań pogłębią wiedzę o tym, czy jest wygodnym i niezawodnym środkiem transportu w naszym województwie. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

https://ankiety.nik.gov.pl/limesurvey/index.php/survey/index/sid/498959

jest anonimowa, można ją wypełniać do 29 lutego 2016 r.

Reklama