Z ekologią na Ty / fot. parzeczew.pl
Reklama

ekologiczna i ochrona środowiska naturalnego nabiera coraz większego znaczenia wśród dzieci i młodzieży. Idea kształtowania proekologicznych postaw młodego pokolenia jest promowana wśród uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Parzęczew. Dzieje się tak m.in. poprzez udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach.

Gmina Parzęczew wspiera te działania. W ciągu kilku lat realizacji projektów związanych z ochroną środowiska w każdej szkole powstały nowoczesne pracownie ekologiczne. Po raz kolejny, dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina może realizować projekt pn: ?Rośliny żywią, leczą i chronią uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie?.

Nauczyciele w ramach projektu realizują program z zakresu edukacji ekologicznej wykorzystując do tego nowe pomoce naukowe i książki, a także poprzez lekcje w terenie, pokazy multimedialne czy przedstawienia teatralne.

Wiosną uczniowie będą mogli korzystać z wycieczek tematycznych do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, do Rezerwatu Grądy nad Lindą, do Białowieskiego Parku Narodowego, czy do Dusznik-Zdrój. Udział w nich będzie miał za zadanie rozwinąć u uczniów szacunek do przyrody i umiejętność harmonijnego współżycia z nią oraz pozwoli rozbudzić zainteresowania ekologią.

Poza wycieczkami w ramach projektu, dzieci będą mogły rozwijać swoją kreatywność biorąc udział w konkursach: ?Uchwycone w obiektywie ? zielone zakątki gminy Parzęczew?, ?Parki Narodowe Polski?, ?Drzewa naszych lasów?, ?Wyczarowane z natury?, ?Chwast czy zioło??. W szkole odbędą się również warsztaty ekologiczne dla uczniów klas 0 – III przeprowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych ?Źródła?, dzięki którym dzieci m.in. dowiedzą się jakie jest znaczenie lasów dla człowieka i środowiska oraz  czym różni się dzika przyroda od przyrody ?zorganizowanej? przez człowieka.

Dzięki pomysłowym formom i metodom pracy z dziećmi kształtowana będzie ich właściwa postawa i świadomość proekologiczna, a także odpowiedzialność za własne postępowanie wobec natury.

Wartość całego projektu to 32 012,00 zł natomiast dofinansowanie z w Łodzi wynosi 27 830,00 zł. Wkład własny pokrywają środki z budżetu Gminy Parzęczew i Rady Rodziców.

Reklama