Zmiana systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie Parzęczew - informator dla mieszkańca.
Reklama

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie gminy Parzęczew został zmieniony system odbioru odpadów komunalnych.

Odpady gromadzone w sposób selektywny odbierane będą w workach sprzed posesji właścicieli nieruchomości

 • 1 raz na miesiąc: od stycznia do kwietnia i od października do grudnia,
 • 2 razy na miesiąc od maja do września.

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą (bez zmian):

 • w pojemnikach sprzed posesji właścicieli nieruchomości;
 • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
  • poza miejscowością Parzęczew:
   • 1 raz na miesiąc: od stycznia do kwietnia i od października do grudnia,
   • 2 razy na miesiąc od maja do września,
  • w miejscowości Parzęczew 2 razy na miesiąc przez cały rok.
  • w zabudowie wielolokalowej na terenie całej gminy 1 raz w tygodniu.

W związku z powyższym zbiorcze zlokalizowane na terenie gminy zostaną zlikwidowane. Właściciele nieruchomości będą zaopatrywani w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Reklama