Zabezpieczenie instalacji wodociągowych na okres zimowy
Reklama

Urząd Gminy Ozorków przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości
o właściwym zabezpieczeniu instalacji wodociągowej (przyłączy) na okres zimowy.

Brak właściwego zabezpieczenia przed niskimi temperaturami może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, co w konsekwencji może spowodować awarię i przerwę w dostawie wody oraz niekontrolowany wyciek wody. Zabezpieczenie może pomóc w uniknięciu konieczności poniesienia dodatkowych wydatków. Zabezpieczenia wymagają również wodomierze zainstalowane w domach (pomieszczenia nieogrzewane), a szczególnie w domach użytkowanych sezonowo.

W przypadku, kiedy jednak dojdzie do zamarznięcia i awarii na przyłączu wodociągowym, takie zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić do:

  1. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ? dotyczy miejscowości na terenie gminy zasilanych z hydroforni w Chrząstowie Wielkim, telefony kontaktowe: 607-824-754, 606-147-413,
  2. Spółki z o.o. ? dotyczy miejscowości na terenie gminy zasilanych z hydroforni w Celestynowie, Modlnej, Tymienicy i Sokolnik Lasu, telefony kontaktowe: 606-811-044, 606-811-045.
Reklama