Dzień Seniora / fot. umozorkow.pl
Reklama

Blisko 200 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Seniora 14 października w Miejskim Ośrodku Kultury.

Uroczystość ta tradycyjnie organizowana jest w naszym mieście od wielu lat przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ozorkowie.

Podobnie jak w latach poprzednich, na Seniorów czekały życzenia zdrowia i pogody ducha, które złożyli burmistrz Jacek Socha, Marek Matuszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kłopocki, radny Rady Powiatu Zgierskiego Dominik Gabrysiak, wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi Janusz Sowiak i dyrektor Ewa Kruszyńska.

Po życzeniach przewodniczący ozorkowskiego PZERiI zaprosił wszystkich na ciepły poczęstunek i do wysłuchania występów artystycznych dzieci i młodzieży z MOK.

Reklama