Zakończono wykopaliska archeologiczne w Czerchowie
Reklama

Tydzień temu zakończono wykopaliska archeologiczne średniowiecznego grodu w Czerchowie. Badania przeprowadziło Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Grygiela (dyrektora tegoż Muzeum). Tegoroczne badania miały za zadanie przybliżyć czas powstania grodu oraz wałów obronnych.

W czasie prac terenowych pobrano kilkadziesiąt prób drewna, które dzięki analizie dendrochronologicznej, czyli analizie przyrostów rocznych drzew pozwolą ustalić dokładny okres budowy grodu. Ponadto odkryto kilka tysięcy fragmentów ceramiki oraz kilkadziesiąt zabytków wykonanych z żelaza (głównie groty strzał i noże).

Reklama