Budżet obywatelski w Ozorkowie
Reklama

Trzysta tysięcy złotych na zostanie przeznaczone w 2016 roku na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w Ozorkowie.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o charakterze infrastrukturalnym z zakresu realizacji chodników, ciągów pieszo-jezdnych, realizacji placów zabaw, realizacji obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Nie uwzględniane będą natomiast zadania typu: imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne czy doposażanie jednostek organizacyjnych, instytucji i podmiotów w sprzęt.

To mieszkańcy wybiorą, które inwestycje powinny być realizowane w mieście. Głosowanie potrwa do 20 października, a wyniki przedstawione zostaną 30 października.
Izabela Dobrynin, rzecznik burmistrza Ozorkowa

Harmonogram budżetu obywatelskiego

  1. Zgłaszanie zadań do 21 września 2015 roku.
  2. Weryfikacja zadań do 30 września 2015 roku.
  3. Głosowanie do 20 października 2015 roku.
  4. Ogłoszenie wyników do 31 października 2015 roku.

Poniżej treść zarządzenia, formularz zgłaszania zadania oraz karta do głosowania.

Reklama