Trwa ogólnopolskie referendum. Lokale otwarte są do godz. 22
Reklama

Dziś ogólnopolskie referendum. Lokale wyborcze, w których można oddać swój głos, otwarte są od godz. 6 do 22. W mieście Ozorkowie głosować można w szesnastu Obwodowych Komisjach do spraw Referendum, w gminie w siedmiu, a w gminie Parzęczew w dziewięciu.

W odpowiadamy na trzy pytania:

  1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej??.
  2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
  3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika??.
Reklama