Konkursu fotograficzny "Wyspa drzewo zamek"
Reklama

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii podkreślających walory krajobrazowe Gminy Parzęczew, wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody oraz lokalną kulturą. Przedmiotem prac powinny być oryginalne i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc, obiektów, zakątki odkryte tylko przez nielicznych oraz zielone ostoje. (Tytuł konkursu zaczerpnięty z piosenki zespołu Perfect).

Organizatorem konkursu jest Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

Zasady udziału w konkursie:

 1. adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, którzy ukończyli 14 lat,
 2. konkurs rozstrzygnięty zostanie bez podziału na kategorie wiekowe,
 3. tematyka prac: architektura, natura, pejzaż (Gmina Parzęczew),
 4. prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Forum Inicjatyw Twórczych (ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew) w terminie do 21 września 2015 roku,
 5. nie zezwala się stosowania fotomontaży,
 6. prace fotograficzne powinny być opatrzone: tytułem, imieniem i nazwiskiem autora. Do zdjęć należy dołączyć dane kontaktowe,
 7. każdy uczestnik powinien dostarczyć 3 zdjęcia, wykonane w dowolnej technice,
 8. prace konkursowe muszą być dostarczone w formie:
  1. plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 2400×3200 pikseli, umożliwiające powielanie nadesłanych prac, nagrane na płytę CD,
  2. papierowej o wymiarach 20 x 30cm,
 9. organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć w jakiejkolwiek
  formie,
 10. nie przyjmujemy prac zbiorowych,
 11. organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do konkursu,
 12. przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu,
 13. w razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Renatą Janiszewską, nr telefonu 42 235-32-70

Nagrody:
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. Pozostali laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Reklama