Reklama

W styczniu i lutym 2015r. usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Ozorków będzie świadczyło Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej
Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Czynny jest także punkt selektywnej zbiórki odpadów w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30 na terenie Sp. z o.o.

Godziny otwarcia punktu:
7:00- 15:00 ? Poniedziałek, Piątek, Sobota
11:00- 19:00 ? Środa

W punkcie są przyjmowane:
1) tworzywa sztuczne;
2) szkło;
3) papier;
4) metal;
5) odpady wielkogabarytowe;
6) odpady zielone;
7) odpady elektryczne i elektroniczne;
8) baterie i akumulatory;
9) chemikalia;
10) przeterminowane leki;
11) odpady budowlane i remontowe w ilości 30 kg na osobę.

umozorkow.pl

Reklama