Reklama

Od 16 grudnia 2014 r. zmieni się system pracy na komisariatach. Polegać to będzie na tym, że w Aleksandrowie, Ozorkowie, Strykowie i Głownie nie będzie w godzinach wieczornych i nocnych służby dyżurnej. Wszystkie zgłoszenia telefoniczne przyjmuje komenda w Zgierzu, a tutejszy dyżurny kieruje odpowiednią załogę do interwencji. Przesiadujący dotąd nocą w okienku funkcjonariusze zostaną skierowani do innej służby.

W tej zmianie chodzi nam o zwiększenie liczby funkcjonariuszy tam gdzie są najbardziej potrzebni. Świat i przestępczość nie stoją w miejscu i musi reagować na zmiany. Dyżurni na komisariatach po godz. 20 nie są obciążeni pracą. Przeprowadziliśmy analizę kto i w jakiej sprawie odwiedza komisariaty wieczorem i w nocy. Okazało się, że bardzo mało osób przychodzi na policję, większość spraw zgłaszana jest telefonicznie. Telefony alarmowe i tak już teraz kierowane są do zgierskiej jednostki, a na telefony miejskie jednostek mieszkańcy nie dzwonią w sprawach wymagających pilnej interwencji . Rola dyżurnego w komisariacie jest więc mniejsza niż kiedyś.

Proponowane zmiany dotyczyć mają tylko godzin nocnych. W dzień komisariatach policjanci będą czekać na interesantów jak dotychczas.

Dzięki likwidacji służby dyżurnej na komisariatach zyskujemy 16 etatów do pracy innej niż siedzenie w okienku. Zgierskie stanowisko kierowania i dowodzenia wzmocnione zostanie 5 stanowiskami zastępcy dyżurnego. Powyższe spowoduje pełnienie służby na stanowisku kierowania w obsadzie trzyosobowej, co pozwoli na bieżące przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie czynnościami oraz wprowadzanie koniecznych i pilnych rejestracji do policyjnych systemów informatycznych.

W zgierskiej komendzie utworzone zostanie Ogniwo Wywiadowcze, który będzie obsługiwało cały powiat. Z ów przejmujemy sprawy dot. przestępczości gospodarczej tym samym odciążymy pracujących tam funkcjonariuszy, którzy będą mogli być przesunięci do innych zadań. Powiększony o m. in. zyskane etaty Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą przejmie całość ww. postępowań. Takie działanie będzie skutkowało lepszym podziałem i koordynacją zadań służbowych oraz poprawę efektywności realizowanych zadań z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej (w tym bardzo teraz popularnej i stale rosnącej cyberprzestępczości) i korupcyjnej.

KPP Zgierz

Reklama