Reklama

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca na terenie całej Polski zaczęła obowiązywać Karta Dużej Rodziny (zwana dalej ).
Głównym zamierzeniem ustawodawcy jest pomoc rodzinom wielodzietnym w dostępie do zniżek usług oferowanych przez instytucje, bądź przez podmioty współpracujące z gminami.

Zgodnie z przepisami za rodzinę wielodzietną przyjmuje się taką, w której rodzice lub opiekunowie (w tym rodziny zastępcze) mają na utrzymaniu trójkę i więcej dzieci do 18 roku życia, czy też do 25 roku w przypadku kontynuacji nauki. Inaczej wygląda sprawa z młodymi ludźmi posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności . W takim przypadku najważniejszym kryterium jest orzeczenie o czasie trwania ułomności. Dla przykładu: dziecko z czasową, trzyletnią decyzją będzie mogło korzystać z Karty do dnia wygaśnięcia orzeczenia, ale po nabyciu kolejnego postanowienia, zostanie wznowiona możliwość korzystania z KDR.
Jak na razie wśród ozorkowskich rodzin zainteresowanie samą Kartą jest znikome. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jak i danych osiągniętych w ramach Powszechnego Spisu Ludności, w naszym mieście jest około 300 rodzin dysponujących możliwością skorzystania z KDR.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Stypułkowskiego 1Przesłanki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Stypułkowskiego 1) stanowią ? tej liczby, ale głównie z tego względu, że baza -u opiera się na źródle rodzin korzystających z tutejszego wsparcia społecznego. Naturalnie rzecz ujmując każda z rodzin spełniających ustawowe wymagania ma możliwość pozyskania wymienionej Karty. W Ozorkowie przyjmuje wspomniany wyżej Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na chwilę obecną prowadzone są wstępne rozmowy z kilkoma podmiotami, tak aby jak najbardziej uatrakcyjnić przywileje wynikające z posiadania Karty. Już dziś wiadomo, iż najpewniej zniżki będą dotyczyły korzystania z funkcji podmiotów podległych Urzędowi Miasta.Magdalena Wąsiołek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Informacje jak i gdzie można skorzystać z Karty Dużej Rodziny można znaleźć na oficjalnej stronie www.rodzina.gov.pl. Niedługo te informacje (poszerzone o lokalne perspektywy) zostaną zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie jak i na oficjalnej stronie Urzędu Miasta.
Zespół samego Ośrodka pragnie nie tylko być pomocny w nazwie. W związku z tym zapewnia, że dokona wszelkich starań, by zachęcić rodziny wielodzietne do korzystania z tego typu możliwości.

Magdalena Wąsiołek gorąco zachęca do współpracy wszystkich zainteresowanych, bo jak słusznie przyznaje taka pomoc przyniesie ogromny prestiż oraz promocję samym przedsiębiorcom, a co najważniejsze satysfakcję niesienia pomocy osobom, które takiego wsparcia potrzebują.
Na wniosek osób zainteresowanych już od teraz wydawane są wnioski, które można pobrać w tutejszej jednostce przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie, w pokoju nr 13 (http://mops2.ozorkow.info.pl, mops-oz@wp.pl, tel. 42 710-32-12). Tam też można uzyskać podstawowe informacje o wymaganej dokumentacji.

W Gminie Parzęczew od 16 czerwca przyjęto już kilka wniosków o wydanie KDR. Na terenie tej gminy z przywilejów może skorzystać ponad 80 rodzin. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Gminy Parzęczew w pokoju nr 4, tel. 42 718 60 95 w 121.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia, składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

  • w przypadku rodziców/małżonków dowód potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia ? akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Druki do pobrania:

Reklama