Fot. Michał Kowalski
Reklama

Rozpoczęła się chodnika przy drodze gminnej z Helenowa do Sokolnik Lasu. W ramach prac zostanie poszerzona jezdnia drogi na długości 2110 metrów i szerokości 1 mb. Praca budowlane wykonuje firma DANETPIL z Lubiankowa k. Głowna.

W skład robót wchodzi:

  1. ustawienie obrzeży betonowych 100 x 30 x 8 cm na ławie betonowej na długości 2.150 mb wystających;
  2. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm na pow. 1890 m2;
  3. ułożenie kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 1890 m2;
  4. ustawienie obrzeży betonowych 100 x 30 x 8 cm na podsypce piaskowej na dł. 2.150 mb;
  5. wykonanie zjazdów w drogi leśne z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego o pow. 54 m2;
  6. uzupełnienie szczeliny między obrzeżem a istniejącym asfaltem mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 21 t.

 

Reklama