Reklama

Od 1 kwietnia 2014r. obniżone zostały w Mieście Ozorkowie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 9 zł na 7 zł od osoby przy selektywnym gromadzeniu i przekazywaniu odpadów oraz z 16 zł na 14 zł od osoby w przypadku przekazywania wszystkich odpadów jako odpady zmieszane.

W związku ze zmianą stawek konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklarację należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2014r. w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie w pok. 208.

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany na Platformie Usług Administracji Publicznej ? ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) mogą złożyć deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłając deklarację poprzez ww. platformę, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, JPG.

  • Wzór deklaracji w formacie DOC
  • Wzór deklaracji w formacie PDF
Reklama