Reklama

Z powodu trudnej kondycji finansowej powiatu zgierskiego spowodowanej potrzebą zwiększenia wydatków na oświatę, Domy Pomocy Społecznej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 30 mln zł, Zarząd Powiatu Zgierskiego podjął decyzję o likwidacji oddziałów zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Głownie i Ozorkowie. Roczne koszty utrzymania w/w oddziałów szacowane są na 250 tys. zł.

Powodów naszej decyzji jest kilka – mówi Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki. – Jesteśmy zmuszeni szukać oszczędności, po to, by racjonalnie zaplanować budżet na kolejne trudne lata. Z ostatnich wyliczeń wynika, że musimy zmniejszyć wydatki o 8 mln zł. Kryzys nie jest jedynie problemem państw europejskich poruszanym w doniesieniach medialnych, ale także zaczyna dotykać nasze samorządy. Cięcie wydatków zaczęliśmy od samych siebie. W obecnej kadencji postanowiliśmy zrezygnować z dwóch miejsc w Zarządzie Powiatu Zgierskiego, i tak zamiast 5 mamy 3 członków, co na przestrzeni czterech lat daje ok. 1 mln zł oszczędności. Zdecydowaliśmy się też na niezbędną redukcję zatrudnienia w urzędzie i zmniejszyliśmy ilość etatów o ponad 20 %. Zlikwidowaliśmy także oddziały zamiejscowe Wydziału Budownictwa w Głownie, Strykowie i Aleksandrowie Łódzkim.

Musimy też być świadomi, że dokumenty podlegające ustawie o ochronie danych osobowych, takie jak, np. dowody rejestracyjne pojazdów, prawa jazdy, muszą być przewożone z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, a to generuje dodatkowe koszty zatrudnienia profesjonalnej firmy.”
Z obecnie pracujących w oddziałach zamiejscowych 10 urzędników, kilkoro znajdzie zatrudnienie w Wydziale Komunikacji na ul. Długiej 49 w Zgierzu, gdzie od 2 listopada br. będą obsługiwani, w tym zakresie, wszyscy mieszkańcy powiatu.

Źródło: Małgorzata Tomczuk / http://www.powiat.zgierz.pl

Reklama