Reklama

Miasta Ozorkowa  ogłosił otwarty na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miasto Ozorków w 2010r.

W zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich, w tym zakup sprzętu sportowego, ulepszanie sprzętu sportowego, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższych obszarach ogółem wynosi w 2010r. 158 500 zł, w tym:

  1. piłka siatkowa – 140 000
  2. karate – 7 000 
  3. pływanie – 8 000
  4. brydż – 3 500

W dokumencie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ozorków (http://www.ozorkow.bip.net.pl/?a=487) brak wzmianki o piłce nożnej.

Reklama