Miejska Biblioteka Publiczna
Reklama

W dniu 10 grudnia 2009 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie odbył się finał XII Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka.

Na uroczystości gościli: Dyrekcja WiMBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Przewodnicząca Okręgu łódzkiego SBP, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, laureaci z osobami towarzyszącymi oraz pracownicy biblioteki i inni zaproszeni goście, zaprzyjaźnieni z naszą instytucją. Nagrody wręczała juror konkursu dr Beata Sobczak-Gieraga. W części artystycznej stworzyliśmy montaż poetycko-muzyczny z udziałem laureatów prezentujących nagrodzone wiersze, studentów z Koła Naukowego Germanistów UŁ, którzy czytali niemiecką wersję utworów oraz zespołu wokalno-tanecznego MARCATO ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po zakończeniu każdej edycji wydajemy pokonkursowy tomik poezji z utworami laureatów. W roku 2006 nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym Germanistów przy Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego. Owocem tej współpracy są tomiki polsko-niemieckie. Tegoroczna publikacja nosi tytuł "Magiczna pora – Magische Zeit". Książkę można nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b, zamówić telefonicznie: 42 710-31-17 lub pocztą elektroniczną: mbp.ozorkow@wp.pl.

Cena 1 egz. 5 zł + koszt przesyłki 5zł.

Reklama