Reklama

Do 20 października bieżącego roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie ma powstać nowy parking. Dziś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego została opublikowana informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powierzchnia, która zostanie pokryta betonową kostką brukową wyniesie prawie 1000 m kw. Wykonanie utwardzenia placu spowoduje konieczność wycinki czterech drzew.

Reklama