Reklama

Medalem za Zasługi dla Policji został odznaczony Burmistrz Ozorkowa Piotr Giziński, podczas uroczystości z okazji 90. rocznicy powstania Policji Państwowej, które w Łodzi odbyły się 21 lipca w Muzeum Historii Miasta. Burmistrz Ozorkowa znalazł się w gronie kilku osób z województwa łódzkiego, które otrzymały w tym roku odznaczenie nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poza Piotrem Gizińskim medale za zasługi dla policji z rąk Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Komendanta Wojewódzkiego Policji Marka Działoszyńskiego i z-cy Komendanta Głównego Policji Andrzeja Treli otrzymali także: Katarzyna Kindykiewicz- Włodarczyk – dziennikarka TVP Oddział w Łodzi, prof. Daria Orszulak-Michalak – Kierownik Katedry Biofarmacji Uniwersytety Medycznego w Łodzi, Cezary Merk – Dyrektor Centrum Poczty Oddziału Regionalnego w Sieradzu, Janusz Serafinowicz – Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Henryk Waluda – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Burmistrz Piotr Giziński otrzymał Medal za Zasługi dla Policji m.in. za zaangażowanie w wyremontowanie i uruchomienie strzelnicy na terenie Lasku Miejskiego w Ozorkowie. Strzelnica służy policjantom z województwa łódzkiego, którzy w dni powszednie ćwiczą na niej swoje umiejętności strzeleckie, natomiast w weekendy mogą z niej korzystać mieszkańcy Ozorkowa, przede wszystkim członkowie Koła Strzelectwa Sportowego „Komunalni”.
– Przyznanie tego medalu było dla mnie dużym i bardzo miłym zaskoczeniem – mówił burmistrz Piotr Giziński po otrzymaniu odznaczenia – To dla mnie zaszczyt, że Komendant Wojewódzki Policji docenił działania Miasta Ozorkowa na rzecz ponownego otwarcia strzelnicy, która służy zarówno policji, jak i mieszkańcom. 

Podczas akademii w Pałacu Poznańskiego wybrani policjanci z województwa łódzkiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Medale za Długoletnią Służbę wręczono 68 funkcjonariuszom, odznakami „Zasłużony Policjant” uhonorowano 54 osoby. Komendant Wojewódzki Policji Marek Działoszyński podziękował także przedstawicielom instytucji i organizacji, które wspomagają funkcjonariuszy w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa łódzkiego.

Uroczysta akademia była uwieńczeniem łódzkich obchodów Święta Policji, które rozpoczęły się o 8.45 apelem przy „Pomniku Poległych” na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Następnie, po mszy świętej w łódzkiej archikatedrze, złożono kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Po godzinie 12-ej łódzcy funkcjonariusze przemaszerowali w uroczystej paradzie ulicami Łodzi do Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej, gdzie otwarto wystawę fotograficzną pt. „90 lat Policji”.

źródło: http://ozorkow.info.pl/?p=855

Reklama