Reklama

Zarząd KS TUR Ozorków składa podziękowania mieszkańcom Ozorkowa za liczne przybycie na stadion miejski w dn. 26.04.09 i wspaniały doping zawodników nasze drużyny w meczu z Górnik Łęczyca. Szczególne podziękowania Zarząd KS TUR Ozorków kieruje do władz miasta Ozorków, do Burmistrza Miasta Ozorkowa Pana Piotra Gizińskiego bez pomocy którego przygotowanie tego wspaniałego sportowego nie byłoby możliwe.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta, Ozorkowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu, Panu Prezesowi Krzysztofowi Gawrońskiemu, Straży Miejskiej w Ozorkowie, Panu Komendantowi Straży Krzysztofowi Piesikowi, funkcjonariuszom Policji w Ozorkowie, a w szczególności Komendantom Grzegorzowi Tomczakowi i Markowi Maciejewskiemu, oraz ludziom dobrej woli za wkład pomoc okazaną Klubowi.

Zarząd KS TUR Ozorków
Przemysław Wajer
Jacek Kałużny

Reklama