htl_logo.jpg
Reklama

HTL-STREFA w III kwartale 2008 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 6.614 mln zł. To wzrost ponad czterokrotny w porównaniu z III kwartałem roku 2007 r. Przychody ze sprzedaży osiągnęły w trzecim kwartale 2008 poziom 33.745 mln zł, było osiągnięciem o 72,8 proc. lepszym od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2007 r.

Spółki są zgodne z prognozą poczynioną na początku bieżącego roku. Realizacja rocznego planu sprzedaży po 9 miesiącach 2008 r. wynosi dla nakłuwaczy bezpiecznych 76,4 proc., dla lancetow personalnych 72,7 proc.

Zgodnie z prognozą na 2008 r. przychody ze sprzedaży HTL-STREFA wyniosą w walutach odpowiednio 22 mln EUR, 21 mln USD i 1 mln PLN. W każdej z walut realizacja prognozy po 9 miesiącach wynisi odpowiednio 70,8 proc., 94,5 proc. i 116,9 proc.

Jesteśmy na najlepszej drodze, by zrealizować nasze wszystkie tegoroczne plany” – powiedział Wojciech Wyszogrodzki, generalny HTL-STREFA.

 

Tak dobry wynik netto jest zasługą dynamicznego wzrostu sprzedaży prouktów HTL-STREFA. nakłuwaczy bezpiecznych wzrosła w trzecim kwartale 2008 aż o 108,5 proc. a lancetów personalnych o 74,3 proc. w odniesieniu do tego samego okresu 2007 r.

 

Produkujemy na pełnych obrotach a rynkowi wciąż jest mało. Popyt na nasze nakłuwacze i lancety zdaje się nie mieć końca” – powiedział Wojciech Wyszogrodzki, generalny HTL-STREFA.

 

W III kwartale 2008 r. HTL-STREFA sprzedała 168,3 mln nakłuwaczy bezpiecznych i 270 mln lancetów personalnych.  

 

Przez okres 9 miesięcy 2008 Spółka wypracowała zysk netto rzędu 16.777 mln zł. W całym 2007 r. zysk netto wynosił 4.216 mln zł.

 

Więcej informacji:

Małgorzata Zys
Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej
Tel. 022 676 92 94
Kom. 603 797 200
E-mail: malgorzata.zys@htl-strefa.pl

 

Mariusz Orłowski
Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej
Tel. 022 676 92 94
Kom. 603 797 200
E-mail: mariusz.orlowski@htl-strefa.pl

Reklama