logo_efs.png
Reklama

logo_efs_ue.png logo_kapital_lodzki.png

Projekt "Gdzie chłop nie może tam sołtysa pośle" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi rozpoczyna realizację w terminie od 01.10.2008r. do 31.03.2009r. projektu "Gdzie chłop nie może tam sołtysa pośle". Adresowany jest on do 12 Sołtysów oraz 12 przedstawicieli Rad Sołeckich Gminy Ozorków, która jest Partnerem w Projekcie.

Celem Projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie poprzez pogłębienie współpracy między Sołtysami, a członkami Rad Sołeckich, uzupełnienie wiedzy, poznanie technik umożliwiających sprawną i płynną realizację wykonywanych działań.

W ramach Projektu „Gdzie chłop nie może tam sołtysa pośle” odbędą się szkolenia, podczas których osoby biorące udział będą miały możliwość zdobycia nowych umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów na terenie swojego Sołectwa, czy pracy z trudnym Klientem.

Udział członków Rad Sołeckich pozwoli na zwiększenie wsparcia działań Sołtysów, usprawni pracę w grupie, zwiększy wpływ na lokalną społeczność i jej rozwój. W Projekcie przewidziane są również indywidualne konsultacje Sołtysów z Ekspertem – Doradcą, w trakcie których wspierane będą inicjatywy prowadzące do zmniejszenia bezrobocia oraz zostaną zdiagnozowane najważniejsze potrzeby Sołectw.

Na zakończenie Projektu zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne podsumowujące zrealizowany projekt i przedstawiające inicjatywy, które przyczynić się mogą m.in. do poprawy sytuacji osób bezrobotnych w gminie Ozorków, polepszenia komunikacji pomiędzy Sołtysami, członkami Rad sołeckich, a mieszkańcami Gminy, czy zbudowania płaszczyzny wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń.

logo_wup_w_lodzi.png logo_partner_ug.png logo_frdl.png

Reklama