Reklama

10 kwietnia Gminne Centrum Informacji wraz z Szkolnym Ośrodkiem Kariery przy ZSZ w Ozorkowie zorganizowało dla uczniów klas maturalnych spotkanie z dyrektorem firmy Polska Woda Sp. z o.o., Panem Jerzym Urbańskim. Uczniowie mieli okazję poznać m.in. historię powstania firmy.

Produkowana przez firmę Woda Polska naturalna woda PRIMAVERA czerpana jest z głębokości 473 metrów, z poziomu wodonośnego kredy dolnej w jednym z największych w Polsce zbior­ników wysokiej jakości wód podziemnych. W tak głębokiej studni woda ulega naturalnej filtracji i jest niezwykle czysta. Niewątpliwą wartością naturalnych wód źródlanych jest to, że pochodzą z pod­ziemnych warstw wodonośnych. Dobra izolacja od czynników zewnętrznych sprawia, że zachowują pierwotną czystość – pozbawione są zanieczyszczeń chemicznych i mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia.

Uczniowie mieli także okazję do zapoznania się z technologią produkcji. Dowiedzieli się, na jakie stanowiska trwa rekrutacja i jakie wymagania firma stawia przyszłym pracownikom. Dodatkowo Dyrektor Polskiej Wody zaprosił uczniów na teren firmy, celem przybliżenia charakteru pracy.

Organizatorki spotkania, panie: Barbara Dłużewska i Halina Stasiak, zgodnie przyznają, iż ich celem jest cykliczna organizacja takich spotkań.

Reklama