Reklama

Jak działa monitoring wizyjny w bezprzewodowej sieci lokalnej i dlaczego warto go uruchomić w gminie? O tym rozmawiał Piotr Giziński z przedstawicielami gminy Zielonka pod Warszawą, w której taki system już działa. Spotkanie odbyło się 31 marca, a uczestniczyli w nim także Tomasz Klauze – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Interwencji Rady Miejskiej w Ozorkowie, Bogusława Trella – naczelnik Wydziału Gospodarowania ątkiem Komunalnym oraz Michał Czekalski – informatyk Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Bezprzewodowa, lokalna sieć teleinformatyczna obejmuje w Zielonce urząd gminy i jednostki podległe: szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, gminne centrum reagowania, ale także policję i straż pożarną. Sieć radiowa umożliwia elektroniczny obieg dokumentów między jednostkami, przesył Internetu i połączenia telefoniczne. Dzięki temu placówki nie muszą mieć stałego łącza internetowego, oszczędzają także na rachunkach telefonicznych, ponieważ sieć bezprzewodowa umożliwia bezpłatne połączenia głosowe. Jedną z najistotniejszych zalet sieci jest możliwość jej stałej rozbudowy i obejmowanie nią kolejnych jednostek i obiektów.

Radiowa sieć lokalna pozwala także na budowę i rozbudowę systemu monitorowania w mieście. W gminie Zielonka działa 15 kamer w różnych punktach miasta, m. in. na niestrzeżonym przejeździe kolejowym i w miejscach, w których najczęściej dochodzi do zakłóceń porządku. z kamer jest odczytywany i analizowany przez policjantów z komisariatu w Zielonce. Dzięki monitoringowi poprawił się stan bezpieczeństwa w gminie. System można cały czas rozbudowywać poprzez instalowanie kamer w nowych punktach lub przenoszenie w inne miejsca w zależności od potrzeb, co jest bardzo ważne np. przy organizacji imprez masowych. Przy tradycyjnym systemie układania światłowodów byłoby to bardzo kosztowne.

Czy radiowa sieć lokalna mogłaby funkcjonować w Ozorkowie?
– Byłaby to najlepsza i najtańsza możliwość uruchomienia w mieście systemu kamer – uważa burmistrz Piotr Giziński – bezprzewodowa sieć bardzo dobrze sprawdza się w gminach, które z niej korzystają; z jednej strony wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, z drugiej strony obniża koszty działania urzędu i jednostek podległych samorządowi. Ja i radni Rady Miejskiej musimy sprawdzić jakie są warunki i koszty uruchomienia takiej sieci w mieście i wtedy zdecydujemy, czy zainstalować ją w Ozorkowie.

Izabela Dobrynin
umozorkow.pl
Reklama