kotan_logo.gif
Reklama

Założyciele klubu piłkarskiego Ozorków, działającego przy miejscowym Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia apelują do burmistrza o wsparcie finansowe.

Niedawno, po raz kolejny, w ramach przeprowadzonego przez miasto konkursu na upowszechnianie sportu i rekreacji otrzymał klub Tur.

Nie chcemy konkurować z Turem, bo nasz klub nie stawia sobie za główny cel osiąganie wysokich wyników sportowych. Zależy nam, aby chłopcy mogli realizować swoje pasje na boisku, zamiast wpadać w złe nawyki i nałogi – mówi Arkadiusz Lewandowski, prezes klubu Kotan. – Mamy wrażenie, że nasze oferty oceniane są przez pryzmat działalności placówek Stowarzyszenia MONAR. A przecież klub jest osobnym stowarzyszeniem kultury fizycznej. Pozbawiając nas możliwości otrzymywania dotacji ze środków publicznych i dotując wyłącznie jeden podmiot władze miasta nie dają nam szans na rozwój inicjatyw podjętych na rzecz młodzieży.

W naszym zespole, który zajmuje pierwsze miejsce w B klasie, grają nie tylko podopieczni ośrodka Monar, ale też chłopcy z zewnątrz – mówi Adam Rosiak, trener. – Nasza sekcja liczy ponad 50 osób. Na sprzęt sportowy i wyjazdy dajemy własne pieniądze.

Klub nie utrzyma się, jeżeli tak będzie dalej.
Piotr Giziński, Ozorkowa, na Stowarzyszenia przekazał sprawę do komisji konkursowej w celu ponownego rozpatrzenia.

Nie mogę wywierać jednak wpływu na komisję – mówi burmistrz. – Komisja rozpatrzyła wcześniej i uznała, że zostaną przyznane dla klubu Tur.

Bliżej Ciebie, 2000-01-26
TEKST: (STOP)
Reklama