Reklama

, niegdyś małe, leśne osiedle, dziś miejscowość, która tętni życiem i z roku na rok rozwija się coraz bardziej.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że rozwój Sokolnik to ogromna zasługa społeczników. Przede wszystkim Pana Janusza Malewickiego i Marcina Pydy założycieli Fundacji Ekologicznej „Miasto-Ogród Sokolniki”.

Fundacja istnieje od 21 grudnia 1998 roku.

Głównie koncentruje się na propagowaniu wiedzy proekologicznej, wspieraniu działań ących na celu ochronę środowiska, promocję Sokolnik.

Swoje założenia i cele skutecznie realizuje poprzez organizowanie imprez artystycznych i sportowych. Fundacja będąc inicjatorem „Wakacji w Sokolnikach” roku od czerwca do września zapełnia lato koncertami, spektaklami teatralnymi, które są wielkimi wydarzeniami kulturalnymi na terenie całej gminy.

Gośćmi Fundacji byli między innymi:
Blue Cafe, Krystyna Sienkiewicz, Krzysztof Daukszewicz, Krystyna Prońko, Artystyczna ”Przechowalnia”, Hanna Banaszak, Mira Kubasińska, Hanka Bielicka, Jerzy Połomski, Tadeusz Woźniak, Grupa MoCarta, Zespół Lombard.

Dzieci i młodzież w Sokolnikach podczas letniego wypoczynku mają możliwość uczestniczenia w wielu imprezach adresowanych specjalnie do nich; zabawach i grach sportowych, plenerach plastycznych, biegach, rajdach i wycieczkach.

Fundacja wspomaga Świetlicę w Sokolnikach i współorganizuje dla najmłodszych.

Pomaga również dzieciom z terenu całej gminy prowadząc akcję dożywiania w szkołach.

Działalność Fundacji integruje społeczność sokolnicką wokół ważnych spraw i problemów naszej miejscowości. Co roku we wrześniu aktywizuje mieszkańców i działkowiczów do akcji „Sprzątamy Sokolniki”. Od wielu lat Fundacja wydaje też biuletyn “Echo Sokolnik”, wielokrotnie nagradzane pismo, na łamach którego oprócz treści ekologicznych poruszane są problemy mieszkańców i działkowiczów.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Fundacji nasza miejscowość się rozwija.

Za to wszystko mieszkańcy Sokolnik chcieliby podziękować Panu Januszowi Malewickiemu i Marcinowi Pydzie, mając nadzieję, że Ich zapał i energia oraz idee, którymi się kierują nigdy nie wygasną.

Fundacji dziękują:
Mieszkańcy i Działkowicze Sokolnik,
Rada Osiedla,
Świetlica w Sokolnikach,
oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi za pomoc w ratowaniu życia.

Dla osób, które chciałyby pomóc Fundacji podajemy nr konta:
„Miasto-Ogród Sokolniki”
95-039 Sokolniki Las, ul. Kilińskiego 56
Nr konta 47 1020 3440 0000 7902 0066 0381

Anita Wiśnik
Elżbieta Łuniewska
Reklama