ipa.gif
Reklama

W dniu 19 czerwca 2007 roku Zarząd IPA po raz kolejny spotkał się z dziećmi z Domu Dziecka w Grotnikach. Na dzień dzisiejszy zaplanowano organizację pokazu zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, dotyczący zachowania się na drodze.

Dzieci mogły poznać w jako sposób bezpiecznie poruszać się po drogach i na skrzyżowaniach, oraz jakie czynności należy wykonać, by bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Pokaz został zorganizowany przez aktorów i był przedstawiony w formie teatru.

Bezpośrednio w pokazie brały udział dzieci. Wprowadzenie nastąpiło przez zabranie głosu przez policjantki Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, którzy także zagościli w Domu Dziecka.

Pokaz został zorganizowany w związku ze zbliżającymi się wakacjami, gdzie przypomnienie dzieciom przepisów ruchu drogowego na pewno wpłynie na bezpieczeństwo i poprawi ich zachowanie na drogach.

Podczas konkursów przeprowadzonych przez WORD, dzieci mogły otrzymać nagrody związane z ich bezpieczeństwem podczas poruszania się po drodze. Całość pokazu odbyła się w stołówce Domu. Następnie Zarząd IPA przekazał dla nagrodę w postaci roweru ufundowanego do użytkowania na potrzeby dzieci. Po tym wszyscy wspólnie z dziećmi udaliśmy się na pieczenia kiełbasek, na zorganizowanym przez Dyrekcję Domu ognisku. Razem wspólnymi siłami udało nam się rozpalić mimo deszczowej pogody, i cieszyć się wspólnie zorganizowanym czasem przy miłej atmosferze spotkania. (Relacje sporządził Artur Bieliński – Z-ca Sekretarza Regionu IPA Ozorków)

 

IPA jest …

stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z 300 tyś. członków zrzeszonych w 61 sekcjach narodowych. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.

 

W skład Zarządu Regionu IPA wchodzą:

Przewodniczący: Franciszek Sowiński

Sekretarz: Jan Kuropatwa

Z-ca Sekretarza: Artur Bieliński

Skarbnik: Bogdan Borkowski

 

Region IPA powstał 26 Maja 2004 roku.

 

 

Reklama