Reklama

Oficjalna strona Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie (http://www.mdk.ozorkow.net)


Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie jest pierwszy pałac Schlösserów z I poł. XIX wieku. Placówka dysponuje salą widowiskowo-konferencyjną z profesjonalnym sprzętem nagłaśniającym.

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która od 50 lat działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz organizacji czasu wolnego.

Obecnie prowadzimy zajęcia w 57 formach stałych dla ok. 800 wychowanków w wieku 5 – 24 lata oraz dla ok. 4000 uczestników innych form okazjonalnych.

Młodzieżowy Dom Kultury w swojej ofercie programowej jest otwarty na nowości i propozycje zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach.

Placówka specjalizuje się w następujących kierunkach działalności:

Wychowanie artystyczne:
● zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne i instrumentalne
● naukę gry na instrumentach
● zespół piosenki literackiej, aktorskiej i kabaretowej
● zajęcia rytmiczno – muzyczne
● taniec towarzyski i współczesny, taneczny zespół estradowy
● koła recytatorskie i teatralne

kulturalna, edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży obejmuje:
● rozwój zainteresowań w dziedzinie literatury, teatru, filmu, historii sztuki i muzyki
● prowadzenie koła dyskusyjnego
● organizowanie warsztatów artystycznych
● wydawanie gazetki młodzieżowej "ECHO".

Wychowanie społeczne:
● prowadzenie Ligi Młodzieżowej
● organizację Spotkań Młodzieżowych połączonych z warsztatami dla uczniów i nauczycieli pt. "Samorządność w placówkach oświatowych"
● prowadzenie zajęć integracyjnych
● organizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sport, rekreacja i turystyka
● naukę i doskonalenie techniki pływania i pływanie korekcyjne
● zajęcia tenisa ziemnego i stołowego
● gimnastykę korekcyjną
● aerobik
● koło turystyki pieszej i rowerowej
● organizację obozów wypoczynkowo-turystycznych podczas wakacji.

Działalność imprezowa i rozrywkowa
Zapraszamy do udziału w różnych formach aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci, młodzież oraz dorosłych nie uczestniczących w stałych formach zajęć. Organizujemy imprezy i konkursy o zasięgu wojewódzkim, powiatowym, a także adresowane do najbliższego środowiska, służy animacji kultury dzieci i młodzieży.

Cyklicznie odbywają się:
● Przegląd Małych Form Teatralnych "Apli-Papli"
● Eliminacje Rejonowe Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego "Wiersze o Polsce i Polakach"
● Młodzieżowe Forum Samorządowe
● Wojewódzki Turniej Recytatorski Poezji Miłosnej
● Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (OKR)
● Wojewódzki Turniej Recytatorski "Wiersz Prima – Aprilisowy"
● Powiatowy Plastyczny
● Powiatowy Przegląd Materialnej Twórczości Osób Niepełnosprawnych
poetycko – literacki "Ozorków w wierszu i piosence"
● Powiatowe Zawody Pływackie
● Rajdy piesze i rowerowe
● Rejonowe konkursy plastyczne teatralne i recytatorskie
● Powiatowy Przegląd Muzyczny "Gram na bele czem"
● Powiatowy Turniej Miast

Promocja placówki, miasta i powiatu:
Uczestnicy zespołów i pracowni artystycznych wraz ze swymi opiekunami artystycznymi uczestniczą w licznych ogólnopolskich, wojewódzkich i owiatowych przeglądach, konkursach, wystawach i festiwalach, zdobywając najwyższe lokaty i promując placówkę, miasto i powiat.
Placówka jest członkiem Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego i reprezentuje powiat na organizowanej w Krakowie Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej oraz Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Współpraca ze środowiskiem:
Współpraca ze środowiskiem jest stałym elementem pracy i działalności placówki. Naszymi partnerami w realizowaniu szeroko pojętej edukacji i animacji kultury są instytucje i ośrodki kultury na terenie całego kraju oraz władze samorządowe.

Zapraszamy, ponieważ

"Kto się bawi, ten o złem nie myśli."

A. Mickiewicz

W naszym magicznym Domu ciepło jest i bezpiecznie.
Gościu znużony, gościu znudzony
Jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony
Zajrzyj tu do nas koniecznie!

 

Reklama