Reklama

Niewykluczone, że pierwsze samochody pojadą nowo budowaną aleją Unii już we wrześniu, a nie jak planowano – w październiku. Prace budowlane postępują bowiem bardzo sprawnie.
Podczas wykopów robotnicy natrafili na bijące źródła, które spowodowały przesiąkanie terenu na odcinku około 50 metrów. Aby temu zapobiec, trzeba było zbudować instalacje odprowadzające wodę do Bzury. Z problemem szybko jednak się uporano i obecnie prace są już bardzo zaawansowane. Droga na całej długości jest wykorytowana, przełożono wszystkie podziemne instalacje oraz wykonano przyłącza do oświetlenia
ulicznego. Pozostało jeszcze tylko zbudowanie kanalizacji deszczowej, parkingów i zjazdów do posesji oraz pokrycie drogi asfaltową nakładką.

Źródło: Express Ilustrowany, (DJ)
Data publikacji: 22.07.2006

Reklama