Reklama

Kilka stowarzyszeń i organizacji dostało na osobom bezdomnym, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w przyszłym roku. W konkursie wybrano oferty m.in. Stowarzyszenia Monar, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego. Oprócz tego wsparcie dostaną też cztery kluby sportowe: Tur, Bzura, i Ozorkowskie Bractwo Rycerskie.
W sumie w 2006 roku z budżetu gminy przeznaczonych zostanie na te cele prawie 240 tys. zł.

Źródło : Dziennik Łódzki, (mbog)
Data publikacji: 29.12.2005

Reklama