Reklama

Zgodnie z zamierzeniami w PM Nr 3 w Ozorkowie został utworzony drugi oddział pracujący metodą M. Montessori.
Ogłosiliśmy konkurs plastyczny pod hasłem „Ślimak Ekologiczny”.
Dlaczego ślimak? Logo grup montessoriańskich to ślimak, który symbolizuje własne tempo pracy dla każdego dziecka. Dlaczego ekologiczny? Metodzie przyświeca myśl rozwoju i życia dziecka w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Konkurs adresowaliśmy do przedszkolaków i uczniów klas pierwszych z terenu Ozorkowa i zaprzyjaźnionych placówek ze Zgierza, Łodzi, Borówca koło Poznania i Warszawy.

Napłynęło 70 prac, które cechowała pomysłowość, oryginalność, bogactwo formy, ciekawa interpretacja tematu. Dzieci w swoisty sposób odniosły się do tematyki ekologii. Wykorzystały w swoich pracach zarówno materiał przyrodniczy jak i surowce wtórne podlegające recyklingowi. Dlatego wyłonienie laureatów było nie lada problemem dla ośmioosobowej grupy jurorów, filarem której była pani artysta plastyk Beata Koszyka.

Rozstrzygnięcie konkursu przebiegało w dwóch kategoriach:

Prace przestrzenne:
• I miejsce dla grupy IV z Przedszkola Specjalnego Nr 208 w Warszawie
• II miejsce dla Gabarczyk Pauliny, Sobczak Mileny, Wiktorowskiego Kacpra i Zakrzewskiego Kacpra z PM Nr 5 w Ozorkowie
• III miejsce dla Pitery Jakuba ze SP Nr 5 w Ozorkowie

Prace płaskie:
• I miejsce dla Walczak Agaty z PM Nr 2 w Ozorkowie
• II miejsce dla Fliszewskiej Angeliki z PM Nr 4 w Ozorkowie
• III miejsce dla Kosakowskiej Poli z PM Nr 173 w Łodzi

Wyróżnienia:
Malawko Martyna z PM Nr 3 w Ozorkowie,
Hańczak Wiktor, Kasprowicz Natalia Puka Szymon z Prywatnego Przedszkola w Borówcu,
Matusiak Julia z PM Nr 4 w Ozorkowie,
Aleksandrzak Patrycja z PM Nr 3 w Ozorkowie,
Kwiatkowski Szymon ze SP Nr 5 w Ozorkowie,
Kurzawski Kacper z PM Nr 3 w Ozorkowie,
Chyliński Milan ze SP Nr 5 w Ozorkowie,
Eltman Jędrzej, Ziółkowski Mateusz i Zółkowski z Prywatnego Przedszkola w Borówcu,
Kalsztein Julia i Kalsztein Natalia z PM Nr 16 w Łodzi,
Maciaszek Katarzyna z PM Nr 173 w Łodzi,
Chodara Rafał z PM Nr 3 w Ozorkowie,
Kowalska Patrycja z PM Nr 1 w Ozorkowie,
Szołtun Anna z SP Nr 4 w Ozorkowie.

Organizatorki:
Gieraga Anna
Kałużna Jolanta
Mrozik Dorota

Reklama