Reklama

Setka najuboższych uczniów ozorkowskich szkół ma jeszcze szanse dostać zestaw przyborów szkolnych.
Choć od 1 września minęło już półtora miesiąca, niektórzy rodzice wciąż mają problemy ze skompletowaniem wszystkiego, potrzebne ich dzieciom do nauki. Pomoże im Polski Czerwony Krzyż.

Kupiliśmy wyposażenie dla wszystkich ozorkowskich szkół – mówi Halina Grobelna, szefowa koła w Ozorkowie. – uzyskaliśmy ze sprzedaży tzw. marek członkowskich, czyli udziałów potrzebnych do głosowania na zebraniach organizacji. Za uzyskane pieniądze kupiliśmy zeszyty, bloki rysunkowe, papier kolorowy, flamastry, długopisy, ołówki i linijki. Przekażemy je szkołom, które rozdysponują wszystko między najbardziej potrzebujących uczniów. O tym, kto otrzyma zadecydować mają szkolni pedagodzy, którzy najlepiej orientują się w sytuacji materialnej dzieci.

Z pomocy skorzystają szkoły podstawowe w Ozorkowie oraz w Solcy Wielkiej, Chociszewie, Leśmierzu i Modlnej.

Źródło : Express Ilustrowany, (jaz)
Data publikacji: 15.10.2005

Reklama