Reklama

W związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie rzekomego konfliktu pomiędzy Burmistrzem Miasta Ozorkowa a Zarządem MKP „Bzura” zostałem poproszony o zamieszczenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, dotyczącą odwołania MKP „Bzura” w Ozorkowie od decyzji Burmistrza o zwrocie dotacji udzielonej Klubowi z budżetu gminy. List otwarty do mieszkańców Ozorkowa

Protokół z dnia 14.03.2005r. w oceny realizacji zadania własnego gminy w 2004 roku – [1] [2] [3] [4]

Decyzja z dnia 18 marca 2005 w sprawie zwrotu dotacji do budżetu gminy – [1] [2] [3]

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2005r. – [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Reklama