Reklama

W dniach 27-29 Maja odbyła się uroczystość w związku z pierwszą rocznicą powołania regionu IPA Ozorków. Przybyli na nią IPA Łódz – Bałuty, Ipa Kujawsko Pomorska, Komendant Wojewódzkiej Policji w Łodzi Woźny, IPA Wieluń, VicePrezydent Sekcji IPA Polska Arkadiusz Skrzypczak, Przedstawiciele Komendy Powiatowej w Zgierzu. W dzień przyjazdu goście z rejonów Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Czech zwiedzali Zamek w Łęczycy. Wieczorem odbyła się kolacja oraz wymiana doświadczeń w zakresie Policji autostradowej. W Sobote od godziny 10 w Ozorkowskim Gimnazjum odbył się mini siatkówki.
1. Straż Pożarna (Łódź)
2. IPA
3. IPA
4. Zespół Międzynarodowy.

– o godz. 17-tej odbyło się spotkanie integracyjne członków IPA Regionu wraz z osobami towarzyszącymi, z gośćmi zagranicznymi i zaproszonymi gośćmi z kraju w Ośrodku Leśnictwa Grotniki „Źródliska”, w tym:

a) gości
b) wręczenie legitymacji 2 członkom honorowym IPA Regionu Ozorków,
c) wręczenie upominków,
d) taneczna,
e)

rocznicy na http://www.ipapolska.pl/lodzka/region_ipa_ozorkow.htm

Reklama