Reklama

Od roku szkolnego 2003/2004 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Ozorkowie działa grupa pracująca metodą Marii Montessori. Prowadzą ją trzy nauczycielki. W godzinach przedpołudniowych w okresie największej aktywności, w klasie obecne są dwie nauczycielki.
Z diagnozy przeprowadzonej ankiety dla rodziców wynika, że są oni zadowoleni z wyboru grupy dla swojego dziecka, dostrzegają pozytywne zmiany w rozwoju swoich pociech oraz że poleciliby tę grupę innym rodzicom. Serdecznie zapraszamy naszych przyszłych „Montessorków” i ich rodziców na dzień otwarty, który odbędzie się dn. 18 maja 2005r. w godzinach 900-1100 w oddziale montessoriańskim Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie.
Pragniemy zapoznać Państwa z naszym przedszkolem, personelem i rodzajem pracy podczas wspólnej, wesołej zabawy.

Zadowolenie rodziców i to wystarczający powód, dla którego warto zainteresować się grupą Montessori.


Korzystne warunki dla rozwoju dzieci stwarzają zasady obowiązujące przy organizacji klasy, m.in. zróżnicowanie wiekowe dzieci. Swoją strukturą przypomina ona rodzinę wielodzietną i
stwarza bardziej naturalne warunki rozwoju niż grupa jednorodna wiekowo:

  • dzieci starsze stają się bardziej empatyczne, lepiej zrozumieją dzieci młodsze, opiekują się nimi, pomagają im. Czują się przez to potrzebne, wzrasta ich poczucie wartości i odpowiedzialności;

  • dzieci młodsze nie czują się osamotnione. Wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczyciela, ale również na starszych kolegów. ą one od kogo przejmować wiedzę i doświadczenia, umiejętności i przyzwyczajenia;

  • młodsze dzieci chętnie naśladują starsze, chcą im jak najszybciej dorównać w wiedzyi umiejętnościach, dzięki czemu mają motywację wewnętrzną do uczenia się;

  • montessoriańskie pomoce dydaktyczne stwarzają dzieciom możliwość indywidualnej pracy we własnym tempie i zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami, wpływa na rozwój ich samodzielności;

  • dzieci mając okazję powtarzać czynności, aż do ągnięcia zadowalającego efektu, nie czują się gorsze od innych, nie dręczą się koniecznością współzawodnictwa i dorównywania innym. Zapobiega to kształtowaniu się poczucia mniejszej wartości, niewiary we własne siły i osłabienia motywacji do uczenia się. Proces ten jest przyjemny dla dziecka pomimo niewątpliwego wysiłku. Jest ufne i pogodne, chętnie uczestniczy w zajęciach;

  • dzieci zdolne, szybko uczące się, mogą podejmować coraz to nowe, trudniejsze zadania.

 Istnienie w/w grupy jest źródłem zadowolenia i satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy nauczycielek, a przede wszystkim miejscem dla ufnych i pogodnych dzieci. Dlatego zachęcone tymi ocenami uruchamia drugi oddział montessoriański w roku szkolnym 2005/2006.

Nauczycielki grupy Montessori – Mirosława Błaszczyk
Jolanta Kanicka
Bożena Kolasa

Reklama