Reklama

Od roku szkolnego 2003/2004 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Ozorkowie działa grupa pracująca metodą Marii Montessori. Prowadzą ją trzy nauczycielki. W godzinach przedpołudniowych w okresie największej aktywności, w klasie obecne są dwie nauczycielki.
Z diagnozy przeprowadzonej ankiety dla rodziców wynika, że są oni zadowoleni z wyboru grupy dla swojego dziecka, dostrzegają pozytywne zmiany w rozwoju swoich pociech oraz że poleciliby tę grupę innym rodzicom. Serdecznie zapraszamy naszych przyszłych „Montessorków” i ich rodziców na dzień otwarty, który odbędzie się dn. 18 maja 2005r. w godzinach 900-1100 w oddziale montessoriańskim Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie.
Pragniemy zapoznać Państwa z naszym przedszkolem, personelem i rodzajem pracy podczas wspólnej, wesołej zabawy.

Zadowolenie rodziców i dzieci to wystarczający powód, dla którego warto zainteresować się grupą Montessori.
Korzystne warunki dla rozwoju dzieci stwarzają zasady obowiązujące przy organizacji klasy, m.in. zróżnicowanie wiekowe dzieci. Swoją strukturą przypomina ona rodzinę wielodzietną i
stwarza bardziej naturalne warunki rozwoju niż grupa jednorodna wiekowo:

  • dzieci starsze stają się bardziej empatyczne, lepiej zrozumieją dzieci młodsze, opiekują się nimi, pomagają im. Czują się przez to potrzebne, wzrasta ich poczucie wartości i odpowiedzialności;

  • dzieci młodsze nie czują się osamotnione. Wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczyciela, ale również na starszych kolegów. Mają one od kogo przejmować wiedzę i doświadczenia, umiejętności i przyzwyczajenia;

  • młodsze dzieci chętnie naśladują starsze, chcą im jak najszybciej dorównać w wiedzyi umiejętnościach, dzięki czemu mają motywację wewnętrzną do uczenia się;

  • montessoriańskie pomoce dydaktyczne stwarzają dzieciom możliwość indywidualnej pracy we własnym tempie i zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami, co wpływa na rozwój ich samodzielności;

  • dzieci mając okazję powtarzać czynności, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu, nie czują się gorsze od innych, nie dręczą się koniecznością współzawodnictwa i dorównywania innym. Zapobiega to kształtowaniu się poczucia mniejszej wartości, niewiary we własne siły i osłabienia motywacji do uczenia się. Proces ten jest przyjemny dla dziecka pomimo niewątpliwego wysiłku. Jest ufne i pogodne, chętnie uczestniczy w zajęciach;

  • dzieci zdolne, szybko uczące się, mogą podejmować coraz to nowe, trudniejsze zadania.

 Istnienie w/w grupy jest źródłem zadowolenia i satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy nauczycielek, a przede wszystkim miejscem dla ufnych i pogodnych dzieci. Dlatego zachęcone tymi ocenami przedszkole uruchamia drugi oddział montessoriański w roku szkolnym 2005/2006.

Nauczycielki grupy Montessori – Mirosława Błaszczyk
Jolanta Kanicka
Bożena Kolasa

Reklama