Reklama

Już wiadomo, jakich kształtów nabierze wizerunek Jana Pawła II w Ozorkowie. będzie przedstawiał Papieża stąpającego po kuli ziemskiej.
Rzeźbię ślady papieskie na ziemi” – mówi prof. Czesław Dźwigaj, artysta rzeźbiarz, autor ponad 30 pomników Ojca Świętego w kraju i za granicą. Tych śladów największego Syna ziemi polskiej na świecie jest bardzo dużo. Nasz Papież Pielgrzym swoją obecność zaznaczył na każdym kontynencie, na całej kuli ziemskiej, głosząc naukę Kościoła, głosząc wiarę, nadzieję, miłość, stając się symbolem wolności i pokoju, podkreślając rolę rodziny we współczesnym świecie.

Jan Paweł II jest Papieżem nie tylko nas Polaków, nie tylko Europejczyków, ale jest Papieżem całego świata. Misja, której się podjął, uczyniła z Niego ogromny autorytet moralny, etyczny, religijny.

Dlatego w Ozorkowie będzie oddawał wielkość Pontyfikatu Ojca Świętego, Jego autorytet uznany przez świat, głoszenie ewangelii, „wszystkim chrześcijanom, a także niechrześcijanom”.

Osobowość Jana Pawła II wywarła na naszym świecie niezatarte piętno. W naszych czasach nie będzie już nikogo takiego jak On.

Pomnik


Zamierzamy sporządzić akt erekcyjny, na którym będą mogli podpisać się wszyscy, którzy popierają budowę pomnika. Posiadamy już makietę pomnika wykonaną przez prof. Dźwigaja, którą udostępnimy mieszkańcom w najbliższym czasie. zostanie wykonany z brązu metodą odlewania. Rozważana jest możliwość odsłonięcia pomnika w maju 2005 r. na 85 urodziny Jana Pawła II.

Pomnik


Ofiary na budowę pomnika można składać w kancelariach parafialnych lub na specjalne konto „ Pomnika Papieża” w oddziałach Banku Spółdzielczego w Ozorkowie. Lista wpłat jest wywieszona w kruchcie Kościoła św. Józefa.

Komitet Budowy
Pomnika Jana Pawła II


Źródło: Art. z numeru Naszego Powiatu Zgierskiego

Reklama