Kolejny wieczór rock\’owy w KLUBIE MUZYCZNYM TAMADA.
Szczegóły -> www..pl