Reklama

Przedstawiam tematy zadań maturalnych w województwie łódzkim:
1. „Kochać i tracić, pragnąć i żałować” (Leopold Staff). Twoje rozważania o literackich obrazach pożegnań i rozstań na podstawie utworów wybranych epok. 2. Poświęcenie, ofiarność, rozwaga, brawura… Przedstaw swoje refleksje na temat postaw młodych ludzi wobec sytuacji zagrożenia ojczyzny. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

3. Bohater tragiczny. Na podstawie wybranych tekstów rozważ przyczyny i różne postaci tragizmu bohaterów literackich.

4. Zinterpretuj wiersz Ewy Lipskiej „Stół rodzinny”. Zwróć szczególną uwagę na funkcję, jaką pełni w utworze motyw rodzinnego stołu.

Reklama