Rewolucja w łódzkiej komunikacji – sprawdź jak od kwietnia pojedzie tramwaj 46

1
1466
Rewolucja w łódzkiej komunikacji - sprawdź jak od kwietnia pojedzie tramwaj 46
Rewolucja w łódzkiej komunikacji - sprawdź jak od kwietnia pojedzie tramwaj 46

Od kwietnia 2017 r. w związku z reformą transportu zbiorowego w Łodzi linii 46 swoją krańcówkę będzie miał na przystanku , a nie jak do tej pory na przystanku .

Zmiana ta wynika ze składanych wniosków przez mieszkańców o bezpośredni tramwaj na ul. Pomorską. Dzięki tej zmianie studenci z Ozorkowa będą mieli łatwiejszy dojazd do Uniwersytetu Łódzkiego.

Trasa linii 46 od kwietnia 2017 r. będzie wyglądać następująco:

STOKI – Giewont – Telefoniczna – działki – Pomorska – pl. Wolności – Nowomiejska – Zgierska – Zgierz: Łódzka – pl. Jana Pawła II – Łęczycka – Ozorkowska – Lućmierz – Emilia: Zgierska – Słowik: Gdańska – Aleksandria: Gdańska – Ozorków: Zgierska – Wyszyńskiego – most nad Bzurą – Południowa – Nowy Rynek – Konstytucji 3 Maja – OZORKÓW CEGIELNIANA

Mapa w dużej rozdzielczości – pobierz.

Więcej na stronie http://uml.lodz.pl/lodzlaczy.

 • Adam

  Faktycznie dla ozorkowian to bardzo niekorzystna rewolucja. Szczegóły w komunikacie (wersja PDF do pobrania tutaj http://host1gb.net.pl/dl.php?file=d4299cca032179b4c64957131a6436f6 ):

  W połowie ubiegłego miesiąca organizator transportu publicznego w Łodzi –
  „Zarząd Dróg i Transportu” (ZDiT) zapowiedział wprowadzenie zmian w
  funkcjonowaniu komunikacji działającej w ramach systemu „Lokalny
  Transport Zbiorowy w Łodzi”. W serwisie internetowym pod adresem http://zdit.uml.lodz.pl opublikowane zostały projekty tras i częstotliwości kursowania linii, mające obowiązywać od 2 kwietnia 2017.

  Dla
  linii „46” zapowiedziano zmianę częstotliwości z jednego kursu na 20
  minut do jednego na 24 minuty. Ze względu na specyfikę linii
  podmiejskiej (jednotorowa z mijankami), oznacza to zmniejszenie
  prędkości i wydłużenie czasu przejazdu na odcinkach jednotorowych,
  pomiędzy Łodzią a Ozorkowem.

  Z wypowiedzi prasowych http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodz-podmiejskie-tramwaje-pojada-rzadziej-54059.html
  rzecznika ZDiT, Tomasza Andrzejewskiego wynika, że zmiana ma być
  spowodowana chęcią organizatora dopasowania częstotliwości kursowania
  linii podmiejskich do częstotliwości linii miejskich.

  Dla pasażerów tramwajów „46” na całej trasie reforma przynieść ma same niedogodności:

  Przed zmianą:

  a) częstotliwość kursów równa 1 na 20 minut;
  b) czas przejazdu na odcinkach jednotorowych jak obecnie;
  c) korzystanie z biletów czasowych jak obecnie;
  d) rozkład jazdy czytelny, z powtarzalnymi minutami po każdej godzinie, na
  przykład 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45 i
  tak dalej.

  Po zmianie:

  a) częstotliwość kursów równa 1 na 24 minuty;
  b) czas przejazdu na odcinkach jednotorowych wydłużony aż o 20%;
  c) konieczność kupowania droższych – na więcej minut – biletów czasowych, dodatkowo zapowiedzi o wzroście cen biletów;
  d) brak
  czytelności rozkładu jazdy i powtarzalności minut po każdej godzinie,
  na przykład 10:05, 10:29, 10:53, 11:17, 11:41, 12:05, 12:29, 12:53 i tak
  dalej.

  Zapowiadana reforma komunikacji „Lokalnego
  Transportu Zbiorowego w Łodzi” jest następstwem cyklu konsultacji
  społecznych pod tytułem „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w
  Łodzi 2020+”, które przeprowadzone zostały pod koniec 2015 roku i w
  pierwszym kwartale roku 2016 w Łodzi i miejscowościach ościennych na
  mocy Zarządzenia Nr 2246/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi. Podczas
  konsultacji ze strony uczestników postulatów o zmniejszenie
  częstotliwości tramwajów nie było.

  Wobec tego nasze
  stowarzyszenie przedstawiło powyższe informacje reprezentantom
  zainteresowanych gmin: prezydentowi Łodzi Hannie Zdanowskiej,
  prezydentowi Zgierza Przemysławowi Staniszewskiemu, wójtowi gminy Zgierz
  Barbarze Kaczmarek, burmistrzowi Ozorkowa Jackowi Sosze i wójtowi gminy
  Ozorków Tomaszowi Komorowskiemu, zwracając się z apelem o
  niewprowadzanie tej bardzo niekorzystnej dla pasażerów zmiany na linii
  „46” w proponowanym przez ZDiT kształcie.

  W myśl Porozumienia
  międzygminnego z 26 marca 2012, na mocy którego funkcjonuje linia „46”
  (paragraf 5.1.3), wszelkie zmiany rozkładu jazdy podlegają pisemnemu
  uzgodnieniu przez uczestników tegoż porozumienia, reprezentowanych przez
  wymienione osoby.

  Za „Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim”
  Przedstawiciel, Adam Rembak

  Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim
  REGON 101406540, NIP 7322170071
  e-mail , tel. 505771339