IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wypalanie traw wyniszcza świat”

0
782
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny "Wypalanie traw wyniszcza świat"

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu wraz z Młodzieżowym Domem Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie po raz 4 organizują , który ma celu rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i młodzieży poprzez plastyczne przedstawienie zagrożeń jakie niesie za sobą wypalanie traw. Zabawa jest najlepszym sposobem na kształtowanie właściwych zachowań i uczenie młodych pokoleń postawy wobec środowiska naturalnego.

Prace należy złożyć do dnia 11.05.2016 roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.mdk.ozorkow.net.