XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół

0
401
XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół / fot. ug-ozorkow.pl
XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół / fot. ug-ozorkow.pl

W dniu 11 marca br. pod patronatem Wójta Gminy Ozorków odbyły się kolejne kulturalne zmagania uczniów Zespołów Szkół z terenu gminy Ozorków, które wzorem lat ubiegłych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu na – XIX już Przeglądzie Twórczości Artystycznej.

Aktorskie popisy oceniała komisja artystyczna w składzie:

Młodzi artyści pod kierunkiem swych nauczycieli zaprezentowali 30-to minutowe – dowolnie wybrane i opracowane – przedstawienia. Artyści z Modlnej – gimnazjaliści kl. III – działający pod kierunkiem p. Joanny Kutyły zatytułowali swój występ dość zagadkowo tj. „Inni” i weszli na scenę z muzyką Niemena – „Dziwny jest ten świat”. Wstęp z tym znanym utworem doskonale nawiązał do podjętej przez uczniów tematyki, a mianowicie braku tolerancji wobec „innego” tj. różniącego się nieco współmieszkańca, będącego jednak w pewnej mniejszości. Pouczające monologi pozwoliły uzmysłowić sobie dość szeroką skalę występującego zjawiska.

Grupa młodzieży z Solcy Wielkiej to uczniowie kl. VI SP, którzy pod opieką p. Katarzyny Hefczyńskiej wystawili „Dziecięcy pokój”, a w nim bardzo młodzieżowa tematyka z różnymi perypetiami występującymi w relacjach z osobami płci odmiennej. Gimnazjaliści z Leśmierza jako Grupa Teatralna „Beztwarz”, wraz z opiekunkami p. Jolantą Kuropatwą i p. Marią Graczyk zainscenizowali dość romantyczny spektakl pt. „Płyń, Trzymaj Kurs”, zainspirowany wędrówką Odysa. Główny przekaz dla widza to pokazanie w metaforyczny sposób, że „Życie jest podróżą, pasją a każdy z nas wyrusza swoją łodzią w rejs pełen przygód…”

Obrady komisji artystycznej wyłoniły najlepsze przedstawienia:

  • I M-ce Zespół Szkół w Leśmierzu
  • II M-ce Zespół Szkół w Modlnej
  • III M-ce Zespół Szkół w Solcy Wielkiej

Nagrody Wójta Gminy Ozorków: za I m-ce 600 zł, za II m-ce 500 zł i za III m-ce 400 zł.